Kompleksowa modernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Poprawa efektywności energetycznej budynków.